Εξετάσεις

Είναι μία μέθοδος υψηλής ευαισθησίας για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Αποτελεί συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος. Πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη καθώς μπορεί να δώσει λύσεις σε διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως screening test σε περιπτώσεις με εξαιρετικά ύποπτο για κακοήθεια ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό. Επιπρόσθετα είναι δυνατή η μετεγχειρητική αξιολόγηση και η εκτίμηση προηγηθείσας θεραπείας, καθώς και ο έλεγχος της ακεραιότητας των προθεμάτων σιλικόνης.

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος