Εξετάσεις

Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) χρησιμοποιεί ειδικές ακολουθίες για την απεικόνιση των ενδο και έξω ηπατικών χοληφόρων πόρων, του παγκρεατικού πόρου και των κλάδων αυτού. Γίνεται επεξεργασία των εικόνων με προβολή μεγίστης έντασης σήματος (MIP) και περιστροφή στο χώρο (MPR) για τρισδιάστατη απεικόνιση.

Ενδείξεις:
Α. Σε περιπτώσεις που με την κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα και τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν μπορούν να διερευνηθούν πλήρως οι παθήσεις του χοληφόρου δέντρου και του παγκρεατικού πόρου, καθώς και όταν η ERCP (ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία) είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ή έχει αντένδειξη.

Β. Συσχέτιση παθήσεων του ήπατος ή του παγκρέατος με το χοληφόρο δέντρο ή τον παγκρεατικό πόρο αντίστοιχα.

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος