Εξετάσεις

  • ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Αυχενική-Θωρακική-Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης - Whole Spine)

Γρήγορος και σε μία εξέταση έλεγχος ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις

Α. ταυτόχρονης νευροπάθειας ή ριζοπάθειας των άνω και κάτω άκρων
Β. γνωστών δευτεροπαθών εντοπίσεων ή υποψίας δευτεροπαθών εντοπίσεων και αιματολογικού νοσήματος των οστών
Γ. πολυτραυματία με κακώσεις της σπονδυλικής στήλης
Δ. πιεστικών βλαβών επί του νωτιαίου μυελού ή αλλοιώσεων του νωτιαίου μυελού σε όλη την έκτασή του.
 
  • ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (Whole Body Diffusion)

Είναι μέθοδος ανάδειξης και ποσοτικοποίησης της διάχυσης των μορίων του νερού (ουσιαστικά της κινητικότητάς τους) μεταξύ των κυτταρικών μεμβρανών σε όλο το σώμα. Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από αυξημένο κυτταρικό πληθυσμό και άρα πυκνότητα κυτταρικών τοιχωμάτων ανά μονάδα όγκου ιστού. Ως εκ τούτου περιορίζουν αυτή την δυνατότητα κίνησης των μορίων του νερού. Επίσης και άλλες παθήσεις ισχαιμικής ή φλεγμονώδους αιτιολογίας έχουν την τάση να προκαλούν αυτόν τον περιορισμό της κινητικότητας των μορίων του νερού.

Ενδείξεις:
Α. Λέμφωμα και άλλα αιματολογικά νοσήματα.
Β. Οστικές μεταστάσεις καρκίνου προστάτη ή μαστού κλπ.
Γ. Μεταστάσεις ήπατος και λεμφαδένων των όγκων του ορθοσιγμοειδούς ή άλλων όγκων οργάνων της κοιλίας.
Δ. Συστηματικές νόσοι όπως μυοσίτιδα με προσβολή πολλαπλών μυϊκών ομάδων, νευροϊνωμάτωση με πολλαπλή προσβολή νεύρων, αυτοάνοσα νοσήματα με πολυαρθρίτιδα.
Ε. Έλεγχος ανταπόκρισης στην θεραπεία των ανωτέρω νοσημάτων.
 
  • ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ (Perfusion -  Δυναμική απεικόνιση του εγκεφάλου με την τεχνική διάχυσης μετά από χορήγηση γαδολινίου).

Η δυναμική απεικόνιση του εγκεφάλου με την τεχνική διάχυσης (perfusion) μετά από χορήγηση σκιαγραφικού, προσφέρει αιμοδυναμικές πληροφορίες που συμπληρώνουν τις ανατομικές πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται με την κλασσική μαγνητική τομογραφία. Με την τεχνική αυτή καταγράφονται οι μεταβολές που προκαλούνται στην ένταση σήματος λόγω της διόδου της σκιαγραφικής (παραμαγνητικής) ουσίας και εξάγονται πληροφορίες για τον όγκο αίματος και την
ταχύτητα ροής σε κάθε περιοχή του εγκεφάλου που αντανακλά την υποκείμενη μικροκυκλοφορία και αγγειογένεση. Αξιολογείται ο όγκος αίματος στην περιοχή ενδιαφέροντος συγκριτικά με φυσιολογική περιοχή στο αντίθετο ημισφαίριο.
Η μορφολογία της αγγείωσης και ο βαθμός αγγειογένεσης ενός νεοπλάσματος αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση του ιστολογικού τύπου και της βιολογικής συμπεριφοράς του. Ενδείξεις:
 
Α. Αξιολόγηση βαθμού κακοήθειας όγκου του εγκεφάλου.
Β. Σε καρκινοπαθείς ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία αποτελεί μία μη-επεμβατική μέθοδο για την εκτίμηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης.
Γ. Διαφορική διάγνωση μεταξύ υποτροπής όγκου και μετακτινικής νέκρωσης σε ασθενείς υπό θεραπεία.
Δ. Διαφορική διάγνωση μεταξύ όγκου και ισχαιμικής αλλοίωσης.
 
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΕΝΥ

Παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης της ταχύτητας ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) διαμέσω του υδραγωγού του Sylvius, σε φυσιολογικές καταστάσεις αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις όπου υπάρχει υποψία για επικοινωνών Υδροκέφαλο. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως screening test σε ασθενείς με υποψία επικοινωνούντος υδροκεφάλου ή υδροκεφάλου υπό φυσιολογική πίεση και να απαλλάξει πολλούς ασθενείς από το ρίσκο μιας
επεμβατικής μεθόδου όπως η οσφυονωτιαία παρακέντηση για άντληση ΕΝΥ.
 
  • ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων ακολουθιών και μεθόδων (ανατομική T2 βαρύτητας ακολουθία, λειτουργική μελέτη με ακολουθία διάχυσης -DWI- και χάρτες διαχύσεως -ADC maps-, καθώς και δυναμική μελέτη αιματικής  διήθησης μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας -DCE-). Προσφέρει υψηλής ευαισθησίας εικόνες για τη διάγνωση και τη σταδιοποίησή του καρκίνου του προστάτη, χωρίς τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Επιπλέον, συμβάλει στην διάγνωση καλοήθων αλλοιώσεων προς αποφυγή μη απαραίτητων βιοψιών ή θεραπείας.
 
  • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η Μαγνητική Ουρογραφία αφορά στη στατική και δυναμική απεικόνιση του νεφρικού απεκκριτικού και εκκριτικού συστήματος μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι ότι δε χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και δεν είναι επεμβατική, με αποτέλεσμα να προτιμάται ειδικά στα παιδιά.

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος