Εξετάσεις

 • Εγκεφάλου
 • Οφθαλμικών κόγχων
 • Υπόφυσης
 • Σπλαχνικό κρανίο
 • Λιθοειδών οστών
 • Αξονική Dental (άνω-κάτω γνάθου)
 • Τραχήλου
 • Θώρακος
 • Άνω-κάτω κοιλίας
 • Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 • Αξονική πυελογραφία
 • Αγγειογραφία θωρακικής αορτής
 • Αγγειογραφία κοιλιακής αορτής

Μυοσκελετικό σύστημα σπονδ. στήλης (ΑΜΣΣ-ΟΜΣΣ-ΘΜΣΣ-ΥΜΣΣ)
 
 • Λεκάνης ισχίων
 • Ώμων
 • Βραχιόνιο-αντιβραχιόνιο-αγκώνα
 • Μηριαίο οστό – κνήμη
 • Άνω-κάτω άκρων

Στις εξετάσεις γίνονται ανασυνθέσεις σ’όλα τα επίπεδα

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος