Εξετάσεις

  • ​Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή δέσμη στην περιοχή ΟΜΣΣ
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή δέσμη στην περιοχή ισχίου (αυχένα – μηριαίου)
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή δέσμη σε όλο το σώμα (all body)

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος