Εξετάσεις

 • U/S θυροειδούς
 • U/S Μαστών
 • U/S Οσχέου
 • U/S Οργάνων κοιλίας (άνω – κάτω)
 • Διακολπικό εσωγεννητικών οργάνων
 • Triplex αγγείων
 • Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
 • Κοιλιακής αορτής
 • Λαγονίων αρτηριών
 • Νεφρικών αρτηριών
 • Αρτηριών – φλεβών κάτω άκρων
 • Έγχρωμο υπερηχογράφημα μαστών
 • Κατευθυνόμενες βιοψίες
 • Υπερηχογράφημα Μυοσκελετικού (τενόντων – μυών – αρθρώσεων)
 • Μαλακών μορίων (ώμου – αγκώνα – πηχαιοκαρπικής – ισχίου – γόνατος – ποδοκνημικής – αντιβραχίου – μηρού)

​Με σύγχρονους υπερηχοτομογράφους της εταιρείας GENERAL ELECTRIC πραγματοποιούνται εξετάσεις με μεγάλη ακρίβεια και ευκρίνεια για όλες τις παθήσεις.

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος