Εξετάσεις

Γενικά, η χρήση Μαγνητικού Τομογράφου καθιστά δυνατή τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη βιοχημική κατάσταση των ιστών με τη μορφή εικόνων και φασμάτων και επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού διαφόρων χημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς. Ο μαγνητικός τομογράφος του εργαστηρίου μας είναι του οίκου Philips Intera-Achieva 1.5T, 16ch RF. Εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές παρέχοντας υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας απεικόνιση. Εγγυάται μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερη διακριτική ικανότητα και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή σε σχέση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Ταυτόχρονα προσφέρει ικανοποιητική βελτίωση στην άνεση του ασθενή με περιορισμό του χρόνου εξέτασης, μείωση του θορύβου, βελτίωση της άνεσης και συνεχή οπτικοακουστική επικοινωνία με τον εξεταστή. Είναι μια ακίνδυνη και ασφαλής μέθοδος καθώς τα πεδία που εφαρμόζονται ανήκουν στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων και οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Επιπλέον, οι αλλεργικές αντιδράσεις και οι επιπλοκές από τη χρήση παραμαγνητικής ουσίας (γαδολίνιο) είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται όλο το φάσμα των εξετάσεων που περιλαμβάνει την απεικόνιση και μελέτη του:
 
 • ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
 • ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
 • ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
 • ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ
 • ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
 • ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΑΧΗΛΟΥ
 • ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
 • ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
 • ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΟΝΔΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
 • ΚΟΙΛΙΑΣ - ΠΥΕΛΟΥ - ΠΕΡΙΝΕΟΥ
 • ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Γυναικολογικές Παθήσεις)
 • ΟΣΧΕΟΥ

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος