Εξετάσεις

Οι αγγειογραφίες πραγματοποιούνται με ειδικές αγγειογραφικές ακολουθίες με ή χωρίς τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Περιλαμβάνουν:
 
  • Αγγειογραφία εγκεφάλου (ανάδειξη έσω καρωτίδων, βασικής αρτηρίας, του κύκλου του Willis)
  • Αγγειογραφία καρωτίδων- σπονδυλικών αρτηριών
  • Αγγειογραφία μεγάλων αγγείων θώρακος
  • Αγγειογραφία κοιλιακής αορτής και κλάδων αυτής
  • Αγγειογραφία άνω και κάτω άκρων

Στο κέντρο μας έχουμε εγκαταστήσει PACS σύστημα με το οποίο οι εξετάσεις αποθηκεύονται και η αναπαραγωγή τους αν χρειαστεί γίνεται χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφία Μηχανήματος