Ψηφιακό Διαγνωστικό Κέντρο

Αξονικός Τομογράφος

Ακτινολογικό

Ψηφιακός Μαστογράφος

Υπέρηχος & Triplex

Ορθοπαντογράφος

Μετρητής Οστικής Πυκνότητας

Μαγνητική Μεσσηνίας

Μαγνητικός Τομογράφος