Ψηφιακό Διαγνωστικό Κέντρο


 
Δευτέρα 08:30 - 18:30
Τρίτη 08:30 - 18:30
Τετάρτη 08:30 - 16:30
Πέμπτη 08:30 - 18:30
Παρασκευή 08:30 - 18:30

Μαγνητική Μεσσηνίας


 
Δευτέρα 08:30 - 20:30
Τρίτη 08:30 - 20:30
Τετάρτη 08:30 - 16:30
Πέμπτη 08:30 - 20:30
Παρασκευή 08:30 - 20:30